Hoe manage je cyber risks als MKB’er?  Cyberaanval is geen goedkope grap  gemiddelde schade is € 184.000

Cyberverzekering voor bedrijven

Een cyberaanval kan veel schade veroorzaken.

Hackers

Wat is een zakelijke cyberverzekering?

Elk bedrijf opereert tegenwoordig online, zelfs als je online geen producten of diensten aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan de klantgegevens die je opslaat in een beveiligde omgeving of software die je gebruikt om processen goed te laten verlopen. Elke ondernemer, groot en klein, loopt cyberrisico's. Nog te weinig bedrijven nemen goede maatregelen. 


Met een cyberverzekering ben je verzekerd tegen financiële schade via computers en internet die is opgelopen door een cyberaanval. Een cyberverzekering dekt zaken als een datalek, ransomware, DdoS aanvallen, computervirussen en cybercrime. Ook schade aan derden wordt verzekerd, als jouw bedrijf hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. 


Excellent Finance brengt als onafhankelijke adviseur en zakelijke sparringpartner alle risico’s in kaart waar je als ondernemer mee te maken hebt. Wij adviseren over de manier waarop je hier slim mee kunt omgaan. Bijvoorbeeld met doeltreffende preventie en een gunstige verzekering.

Voorkomen, herstellen en vergoeden bij cyberincidenten

Een cyberverzekering sluit je af om de gevaren van een cyberincident buiten de deur te houden. Digitale criminaliteit is vandaag de dag nog steeds een hot topic. Je netwerk kan worden gehackt, waarna persoonsgegevens in handen van criminelen terecht komen. Hier kan zelfs losgeld voor gevraagd worden. Daarnaast kan je netwerk platgelegd worden, waardoor je tot wel dagen niet bereikbaar bent. Een goede verzekering afsluiten is echt essentieel. 


Maar waar sluit je zo'n verzekering dan voor af? Een goede cyberverzekering bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Voorkomen: Samen met onze cyber security adviseur kijk je naar de huidige risico’s op gebied van cybercriminaliteit en stel je een plan op om de risico's voor jouw bedrijf te verkleinen. Denk daarbij aan het installeren van betere beveiliging op computers en tablets.

2. Herstellen: Slachtoffer geworden van een cyberincident? Als slachtoffer van cybercriminaliteit herstellen verzekeraars de opgelopen bedrijfsschade zo snel mogelijk.

3. Vergoeding van opgelopen schade: Heeft jouw bedrijf schade opgelopen in vorm van omzetverlies? Stellen derden jouw bedrijf aansprakelijk door opgelopen schade naar aanleiding van een cyberincident? Met een cyberverzekering ben je tot een bepaald bedrag verzekerd. De financiële vergoeding is afhankelijk van verschillende zaken, zoals de huidige beveiliging van gegevens, de aanwezigheid van een verzekering voor cyberincidenten en eventueel aanvullende dekkingen. 

Nu afspraak plannen
Volledig vrijblijvend en 100% vertrouwelijk
Cyberaanval

Cyberaanval is geen goedkope grap: gemiddelde schade is €363.000

Een cyberaanval leidt tot grote schade en verlies van je zuurverdiende geld. Uit onderzoek door de verzekeraar Hiscox bleek dat de gemiddelde schade van een cyberaanval in 2019 €363.000 bedroeg. Hierbij is de schade aan je reputatie niet eens meegenomen. Een flink bedrag dat vooral kleine bedrijven niet zomaar op kunnen hoesten. Om de financiële toekomst van je bedrijf én de vertrouwelijke informatie van jouw klanten, leveranciers en partners te waarborgen, is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen. Een cyberverzekering is een belangrijke eerste stap.  


Daarnaast is een goed cyberrisico management niet onbelangrijk. Zonder goed cyber risicomanagement vergroot je de kansen voor hackers op een geslaagde cyberaanval en is de ellende daarna veel groter. 

Datalek? Verplicht om binnen 72 uur te melden

Heb je een datalek, waarbij persoonsgegevens in verkeerde handen terecht zijn gekomen? Dan ben je als bedrijf verplicht om de datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je onvoldoende maatregelen neemt om een datalek te voorkomen en zo de gegevens van jouw klanten te beschermen, kun je een boete krijgen. Sommige cyberverzekeringen vergoeden zo’n boete. 
Het managen van cyber risks

Verzeker je tegen schade van cyberrisico's

Een normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade van een cyberaanval vaak niet. Daarbij hebben we het alleen over de directe financiële gevolgen. Een cyberaanval levert namelijk ook schade op aan je integriteit of imago. Het opbouwen van je imago heeft je jaren aan tijd en energie gekost. Werk dat voor niets is geweest als cybercriminelen ook jouw bedrijf hebben gevonden. Het herstellen van je imago en integriteit na een cyberincident kost je niet alleen veel tijd en energie, maar ook veel geld. 


Een onafhankelijk adviseur van Excellent Finance vertelt je graag meer over een geschikte cybercrime verzekering voor jouw bedrijf. Een menselijke fout zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. Zeker als gevoelige informatie in verkeerde handen terechtkomt. Digitale afpersing komt nog vaker voor dan je denkt, daar wil je goed voor verzekerd zijn. Per bedrijf kijken we naar een goede cyberverzekering met standaard dekkingen en analyseren we of een optionele dekking vereist is om data veilig online te bewaken. 

Risico-experts

Gebruik een cyber security expert 

van Excellent Finance

Het goed in beeld hebben van je risico’s is noodzakelijk om je bedrijf veilig te stellen. Hier zorgen onze risico-experts en gecertificeerde risk managers voor. We inventariseren en monitoren al je mogelijke risico’s. Het resultaat is een overzicht van jouw specifieke risico’s, van de kansen dat die zich voordoen en de mogelijke effecten hiervan. Per risico kijken we wat je kunt doen: vermijden, verminderen, verzekeren of accepteren. Zo ben je altijd goed voorbereid en maak jij je bedrijf sterker.

Maak een risicovrije afspraak

Neem geen cyber risks. Ga vandaag nog aan de slag met goede cyberbeveiliging!

Geen beter moment om te beginnen dan vandaag. Maak een risicovrije afspraak voor een kosteloze en vrijblijvende kennismaking.

Afspraak makenVolledig vrijblijvend en 100% vertrouwelijk

Vragen over een cyberverzekering voor bedrijven

Waarom een zakelijke cyberverzekering?

Als bedrijf opereer jij online. Ook als je geen webshop of website hebt. De systemen die binnen jouw bedrijf gebruikt worden om te mailen, offertes op te stellen, klantgegevens op te slaan of gevoelige bedrijfsinformatie te bewaren, zijn gevoelig voor cyberaanvallen. Steeds vaker zijn bedrijven slachtoffer van een cyberincident. De bedrijfsschade na zo'n aanval is erg groot. Om je te verzekeren voor schade naar aanleiding van cybercriminaliteit, is het verstandig om een cyberverzekering af te sluiten. Hiermee dek je als ondernemer de risico's in die horen bij het (online) ondernemen.

Is een cyberverzekering verplicht?

Een cyberverzekering is niet verplicht. Echter is het wel aan te raden om een verzekering af te sluiten. De risico's en schade die je als bedrijf oploopt na een cyberaanval zijn vaak niet te overzien. De financiële schade kan oplopen tot meer dan een ton, iets wat MKB ondernemers niet zomaar beschikbaar hebben. Je wil niet failliet raken door een cyberincident. Om de financiële gevolgen van een cyberincident te beperken, kun je als bedrijf een cyberverzekering afsluiten.

Wat kost een cyberverzekering voor mijn bedrijf?

De maandelijkse premie voor een cyberverzekering is afhankelijk van een aantal zaken. Allereerst het type bedrijf dat je wil verzekeren, daarnaast speelt de omzet per jaar een belangrijke rol. Hoe hoger de omzet, hoe hoger het verzekerd bedrag. Om de maandelijkse kosten te verlagen, kun je kiezen voor een hoog eigen risico. Een onafhankelijk adviseur van Excellent Finance helpt je bij het afsluiten van een geschikte verzekering om je in te dekken tegen de schade van een cyberincident.