Belastingen over onroerend goed: blijft beleggen in vastgoed nog interessant?
15 januari 2024 
3 min. leestijd

Belastingen over onroerend goed: blijft beleggen in vastgoed nog interessant?

In 2023 heeft Nederland enkele ingrijpende wijzigingen in de belastingregels voor onroerend goed doorgevoerd en gepland, die aanzienlijke gevolgen hebben voor vastgoedinvesteerders. Voorbeelden van deze veranderingen zijn zwaardere belastingen op onroerend goed in box 3, plannen om tijdelijke huurcontracten af te schaffen en een verhoging van de geliberaliseerde huurprijzen. Deze wijzigingen markeren een nieuw tijdperk voor vastgoedinvesteringen in Nederland, waarbij de vrijheden voor verhuurders beperkt worden en de vraag rijst of vastgoedinvesteringen nog steeds zo aantrekkelijk zijn als voorheen.

Met al deze wijzigingen komt ook een belangrijke vraag: blijft beleggen in vastgoed nog interessant? De adviseurs van Excellent Finance geven in dit artikel antwoord op deze vraag.

Plan een vrijblijvende afspraak in!

Belastingen onroerend goed in box 3

Een van de belangrijkste veranderingen die in 2023 werd doorgevoerd, betreft de belasting op onroerend goed in box 3. Box 3 is het gedeelte van het Nederlandse belastingstelsel waarin de belasting op spaargeld en beleggingen wordt vastgesteld. Voorheen werden vastgoedinvesteringen in box 3 licht belast, waardoor het een aantrekkelijke optie was voor beleggers. Echter, met de nieuwe regelgeving zijn vastgoedinvesteringen in box 3 nu aanzienlijk zwaarder belast.

Belasting vastgoed 2023: van totale waarde naar specifieke samenstelling

De wijze waarop de belasting op vastgoed in box 3 wordt berekend, heeft een aanzienlijke verandering ondergaan. Met ingang van 2023 is de belastingheffing over het vermogen niet langer gebaseerd op de totale waarde van dit vermogen, maar eerder op de specifieke samenstelling ervan. Hetzelfde systeem is in 2022 al deels geïmplementeerd, afhankelijk van bepaalde situaties. Voor bezitters van vastgoed in box 3 betekent dit dat de belastingaanslag in de komende jaren aanzienlijk kan toenemen.

De grondslag waarover belasting wordt geheven in box 3 is nu gebaseerd op de werkelijke verdeling van je vermogen over drie verschillende vermogenscategorieën: banktegoeden, overige activa (waaronder beleggingen en onroerend goed), en schulden. Vervolgens bereken je voor elk van deze categorieën het box 3 inkomen op basis van een geschat rendement.

Belasting vastgoed 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt voor vastgoed uitgegaan van een rendement van 6,04%. Over het box 3 inkomen in 2022 wordt, na aftrek van een vrijstelling, 31% belasting geheven. Dit tarief zal jaarlijks met 1% toenemen tot 36% in 2025.

Afschaffing van tijdelijke huurcontracten

Een andere belangrijke ontwikkeling is het plan van de overheid om tijdelijke huurcontracten af te schaffen. Voorheen hadden verhuurders de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten aan te bieden, wat hen meer flexibiliteit bood bij het beheren van hun vastgoed. Dit was vooral aantrekkelijk voor verhuurders die hun vastgoed voor kortere perioden wilden verhuren, bijvoorbeeld aan expats of studenten.

Met de afschaffing van tijdelijke huurcontracten wordt de positie van verhuurders aanzienlijk beperkt. Verhuurders zijn nu verplicht om standaard huurcontracten aan te bieden, die vaak gunstiger zijn voor huurders en de rechten van huurders versterken. Dit kan leiden tot minder flexibiliteit voor verhuurders en mogelijk hogere kosten in verband met langdurige huurovereenkomsten.

Verhoging van de geliberaliseerde huurprijs

Een andere verandering die vastgoedinvesteerders in 2023 raakt, is de verhoging van de geliberaliseerde huurprijs. De geliberaliseerde huurprijs is het bedrag dat een verhuurder kan vragen voor een woning zonder gebonden te zijn aan wettelijke huurgrenzen. Nu ligt de grens op  € 808,06, maar mogelijk wordt deze verhoogd naar € 1100,- of hoger. Voor verhuurders betekent dit dat ze nu voor woningen met een huurprijs tot 1200 euro gebonden zijn aan wettelijke huurgrenzen. Dit betekent dat in veel meer gevallen de huur bepaald zal worden door middel van punten. De huurprijs zal bij veel woningen verlaagd moeten worden en veel meer huurders zullen een hogere huur aanvechten. Het rendement van verhuurders lijkt dus serieus minder te worden.

Conclusie: onroerend goed minder aantrekkelijk

De veranderingen in de belastingregels voor onroerend goed in Nederland in 2023 hebben aanzienlijke gevolgen voor vastgoedinvesteerders. Vastgoedinvesteringen in box 3 worden zwaarder belast, wat investeerders dwingt hun strategieën te heroverwegen. De afschaffing van tijdelijke huurcontracten beperkt de vrijheid van verhuurders en kan de kosten verhogen, terwijl de verhoging van de geliberaliseerde huurprijzen het rendement van verhuurders kan verlagen.

Het lijkt erop dat investeren in vastgoed in Nederland na de veranderingen in 2023 minder aantrekkelijk is geworden. Verhuurders moeten nu zorgvuldiger nadenken over hun investeringsbeslissingen en de langetermijnimpact van deze nieuwe regelgeving in overweging nemen. Hoewel vastgoed nog steeds winstgevend kan zijn, is de speelruimte voor investeerders duidelijk kleiner geworden, en het lijkt erop dat de gouden jaren voor vastgoedinvesteringen in Nederland tot het verleden behoren.

Herdenk je strategie met de adviseurs van Excellent Finance

Ook uit onze analyses voor onze klanten blijkt steeds vaker dat vastgoed zijn beste tijd heeft gehad, maar dat kan in iedere situatie ander liggen. Heb je op dit moment veel van je vermogen in box 3 zitten? Dan is nu het moment om wat beter te kijken naar jouw (toekomstige) financiële situatie. Wellicht is het nu tijd om je strategie te herdenken? Samen met onze financieel adviseurs kun je nadenken over wat je wilt bereiken en op welke manier(en) je dit wil of moet realiseren.

Vrijblijvend sparren met een van onze financiële adviseurs? Neem dan nu contact op.

Plan een vrijblijvende afspraak in!

Over de schrijver
Zonder schroom kunnen wij zeggen dat wij trots zijn op dit bedrijf. Na een kwarteeuw mogen wij ons zelfs een prijswinnend bureau noemen. Excellent Finance is al ruim 25 jaar dé specialist in financiële dienstverlening. Wij gaan voor onze klanten door het vuur.Onze missie is zoveel mogelijk mensen financiële rust en vrijheid te laten ervaren. Omdat wij geloven dat financiële rust de kwaliteit van je gezondheid, relaties en prestaties verbetert. Dit doen wij op basis van onze vier kernwaarden: respect, proactief, simpel en 9+ ervaring. Onze kernactiviteiten zijn toegespitst op financiële planningen voor particulieren, ondernemers en bedrijven: hypotheken, verzekeringen, pensioenen, boekhouding, belasting, scheidingsbemiddeling en aankoopmakelaardij. Excellent Finance is door RiFD verkozen tot beste onafhankelijk hypotheekadvies kantoor 2020 van Nederland en in 2022 heeft Excellent Finance van het Financieel Dagblad een FD Gazelle Award ontvangen. Hiermee behoort zij tot de 685 snelst groeiende bedrijven van Nederland.