5 misverstanden over erfbelasting

5 misverstanden over erfbelasting

Erfbelasting betaal je als je een erfenis krijgt. Veel mensen zijn bang dat het grootste deel van de erfenis naar de belastingdienst gaat. Gelukkig berust deze angst meestal op misverstanden. Welk belastingtarief je moet betalen, en vanaf welk bedrag je belasting moet betalen, hangt af van je relatie met de overledene.

Hoe groter de familiebetrekking, hoe minder erfbelasting er betaalt hoeft te worden. Ontvang je een erfenis dan betaal je meestal tussen de 10 en 40 procent erfbelasting, over het gedeelte dat boven de vrijstelling uitkomt.

Vaak worden er allerlei ingewikkelde constructies verzonnen om zo min mogelijk erfbelasting te betalen. Deze constructies zijn vaak onnodig en duur. Er zijn veel misverstanden over de erfbelasting, waardoor onbewust te veel betaald wordt. Zorg dat je op de hoogte bent, zodat je alles goed vast kunt leggen en misverstanden je geen geld kosten.

Misverstand 1: Wanneer moet je erfbelasting betalen?

Meestal krijg je drie maanden na het overlijden een belastingaanslag. Vaak is dan nog niet precies bekend wat de erfenis waard is. Het huis is bijvoorbeeld nog niet verkocht. Je kunt dan uitstel van betaling vragen. Is de erfenis na acht maanden nog niet verdeeld, dan ga je wel rente over je erfenis betalen.

Wanneer je een erfenis in de aangifte vermeld is soms niet duidelijk wat de waarde is. Blijkt de erfenis later meer waard te zijn dan op het moment van aangifte doen, dan kan er een naheffing worden opgelegd. Is de werkelijke waarde lager dan gedacht dan kun je een verzoek tot teruggave indienen.

Je hoeft niet altijd erfbelasting te betalen. Er is een vrijstelling, blijf je onder dit bedrag dan is de erfenis belastingvrij.

Erfbelasting betalen of niet

Misverstand 2: Wie het meeste erft, betaalt meer erfbelasting

Het is niet altijd waar dat degene die het meeste erft ook het meeste erfbelasting moet betalen. Het gaat namelijk om de relatie die je hebt met de overledene, hieraan is een vrijstelling verbonden.

Overlijdt bijvoorbeeld de man van een echtpaar dan heeft de vrouw in 2020 een vrijstelling van € 661.329,- voordat er erfbelasting verschuldigd is. Ook de kinderen hebben een vrijstelling, deze bedraagt € 20.945,-. Andere erfgenamen, zoals ooms, tantes en verder, hebben een vrijstelling van € 2.208,-.

Is de erfenis hoger dan de vrijstelling dan wordt door partners en kinderen over dat deel in 2020 maximaal 20 procent belasting betaalt. Voor het deel tot € 126.723,- boven de vrijstelling, wordt 10 procent erfbelasting geheven. Is het bedrag hoger dan wordt over de rest 20 procent belasting berekend. Kleinkinderen betalen al aanzienlijk meer, namelijk 18 tot 36 procent. Andere personen betalen zelfs 30 tot 40 procent erfbelasting.

Misverstand 3: Ik heb geen invloed op de erfbelasting

Erfbelasting betalen voelt vaak frustrerend. Het is geld waarover al een keer belasting is betaald. Gelukkig kun je tijdens je leven invloed uitoefenen over hoeveel belasting er later over je vermogen betaald moet worden. Een testament op laten stellen biedt allerlei mogelijkheden en je kunt tijdens je leven belastingvrij schenken.

Je mag bijvoorbeeld aan je kind tot 55.000 euro belastingvrij schenken voor een studie. Voor een eigen woning mag in 2019 of 2020 tot ruim € 103.600,- geschonken worden.

In je testament kun je een legaat aan de kleinkinderen opnemen. Hierdoor komt de erfenis direct bij hen terecht. Kleinkinderen mogen tot € 20.945,- belastingvrij erven, net als je eigen kinderen. Zou dit geld eerst naar je kinderen en later pas naar de kleinkinderen gaan, dan is de kans groot dat er dubbel erfbelasting wordt betaald.

Als je geen kinderen hebt, kun je in je testament je ouders laten uitsluiten. Daardoor voorkom je dat je broers en zussen later dubbele erfbelasting betalen. Door rekening te houden met de vrijstelling per persoon kun je voor een groot deel voorkomen dat het geld bij de belastingdienst terechtkomt.

Erfbelasting en testament

Misverstand 4: Inboedel tegen te hoge waarde opgeven

Bij een erfenis hoort vaak niet alleen geld, maar ook het huis en de inboedel. De waarde van al deze dingen samen wordt door de belastingdienst gebruikt om de erfbelasting te berekenen. Let er bij het aangeven van de waarde van de inboedel op dat het gaat om de economische waarde.

Let op dat je hier niet de verzekerde waarde opgeeft. Het bedrag op het polisblad van de inboedelverzekering is berekend op het opnieuw aanschaffen van dezelfde spullen. Dat is een veel hoger bedrag dan de waarde van de spullen die er staan. In de praktijk brengt een inboedel niet zoveel op. Behalve waardevolle spullen, zoals dure sieraden, antiek en kunst.

Misverstand 5: Een belastingvrije schenking, blijft belastingvrij

Door tijdens je leven belastingvrije schenkingen te doen verklein je het bedrag waar erfbelasting over betaald moet worden. Elk jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Ouders mogen hun kinderen in 2019 bijvoorbeeld maximaal € 5.428,- schenken, belastingvrij. En zo zijn er meer schenkingen die je belastingvrij kunt doen tijdens je leven.

Je zou zeggen dat een bedrag wat je eenmaal belastingvrij geschonken hebt, belastingvrij blijft. Maar hier zit een misverstand. Komt de schenker binnen 180 dagen na de schenking te overlijden, dan moet het bedrag van de schenking bij de erfenis worden opgeteld.

Is er al schenkbelasting betaald over dit bedrag dan wordt dit in mindering gebracht op de erfbelasting. Ook schenkingen waarbij beroep is gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling vallen hierbuiten.

Erfbelasting voorkomen

Laat misverstanden je geen geld kosten

Het goed plannen van je financiën geeft je financiële rust en vrijheid. Je wilt natuurlijk dat het geld, waar je heel je leven hard voor gewerkt hebt, goed terecht komt. En dat er het liefst zo min mogelijk naar de belastingdienst verdwijnt.

Doordat de belastingdienst zoveel, vaak veranderende, regels aanhoudt, is het fijn als er een ervaren financieel adviseur met je meekijkt en je passend advies biedt.

Laat een financiële planning maken, dit geeft je financiële rust. Maak vrijblijvend een afspraak via onze website.