vergeten pensioenen

Er ligt nog 350 miljoen euro aan vergeten pensioenen klaar

Pensioenfondsen hebben miljoenen in kas waarvan de rechthebbende eigenaar niet bekend is. Dit geld is van meer dan 100.000 mensen, maar wie zijn de eigenaren?

Volgens het Algemeen Dagblad zoeken alleen al de drie grootste pensioenfondsen meer dan 100.000 pensioengerechtigden om pensioenen aan ze uit te keren. Maar de eigenaren van het geld zijn onvindbaar. Het is niet gek dat pensioenfondsen niet op de hoogte worden gesteld van bijvoorbeeld een verhuizing. Ze hebben meerdere mogelijkheden om de rechtmatige eigenaren toch te achterhalen, maar nog steeds staat 350 miljoen euro te wachten op de rechthebbenden. Hoe is dat mogelijk?

vergeten pensioenen

Wat doen pensioenfondsen om toch uit te kunnen keren

Het geld staat klaar bij de ABP (overheid en onderwijs), PMT (metaal en techniek) en bij PFZW (zorg en welzijn). De pensioenfondsen hebben de mogelijkheid om informatie op te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In de meeste gevallen is dit de oplossing. De SVB verzorgt namelijk de AOW-uitkeringen. Een klein pensioentje kun je een keer vergeten, maar een AOW-uitkering missen zul je toch echt merken. Gepensioneerden weten namelijk dat ze er recht op hebben. Een groot deel van de onvindbare gepensioneerden zijn waarschijnlijk geëmigreerde Nederlanders. Ze kunnen gevonden worden in de niet-ingezetenenregister. Pensioenfondsen hebben tegenwoordig beter toegang tot dit register, maar er blijven nog veel spoorloos dus.

Met het BSN-nummer tover je toch iedereen boven water?

Met de huidige vorm van registratie zal het in de toekomst minder snel gebeuren dat gepensioneerden spoorloos zijn. Het gaat dan ook vaak om pensioenen die opgebouwd zijn in de jaren ’60 en ’70. BSN-nummers waren er nog niet. Een klein spelfoutje in de naam of foutieve voorletters kunnen Nederlanders onvindbaar maken. Ook een fout in de geboortedatum zal het opsporen lastig maken.

Wat als de pensioengerechtigden al overleden zijn?

Werknemers die pensioen opbouwen, bouwen vaak ook potjes op voor nabestaanden. Dus ook als de gepensioneerden al overleden zijn kan er toch nog recht bestaan op een uitkering uit het pensioenfonds. Partners kunnen namelijk recht hebben op partnerpensioen.

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen doen hun best

Pensioenfondsen zien het als een eretaak om de gepensioneerden of de nabestaanden op te sporen. Ze gaan namelijk nu ook mensen opsporen via social media. Ook via online onderzoek zijn mensen vaak nog op te sporen. Jaarlijks worden er duizenden mensen alsnog opgespoord.

Waar heb jij recht op?

Via Mijnpensioenoverzicht.nl kun je inzicht krijgen in jouw pensioenrechten. Je logt in met je DigiD en je krijgt een overzicht van de opgebouwde rechten. Gepensioneerden die uit een ver verleden mogelijk nog rechten hebben bij een pensioenfonds, kunnen bij de pensioenfondsen informeren. Ook nabestaanden kunnen nagaan of er nog opgebouwde rechten zijn.

Vrijblijvend contact met een pensioenadviseur

Plan een vrijblijvende afspraak in!