Wat is een bankgarantie? En wat betekent dit voor jou?

Wat is een bankgarantie? En wat betekent dit voor jou?

Een huis kopen kan flink wat financiële onrust met zich meebrengen. Bij het kopen van een huis moet een waarborgsom van 10% van de aankoopwaarde vooraf betaald worden. De waarborgsom is een zekerheidstelling voor de koper dat je de woning gaat kopen. Dit bedrag moet overgemaakt worden naar de notaris, die het bedrag op een geblokkeerde rekening zet.

Als je over voldoende financiële middelen beschikt, kun je de waarborgsom van 10% van de aankoopwaarde zelf betalen. Lukt dat niet, dan kun je bij de bank een bankgarantie voor je hypotheek aanvragen. Maar hoe werkt dat precies?

Wat houdt een waarborgsom in?

Zodra je het voorlopig koopcontract hebt getekend, is het huis nog niet van jou. Dat komt pas na het tekenen van de leveringsakte bij de notaris. Je zult eerst een hypotheek moeten regelen, dat kan even duren. In de tussentijd wil de verkopende partij graag meer zekerheid, dat je de woning echt gaat kopen. Deze zekerheid wordt gesteld in de vorm van een waarborgsom. Dit kun je zien als een soort aanbetaling. Meestal is de waarborgsom 10% van de koopsom van de woning.

Wat houdt bankgarantie in?

Een huis kopen kost veel geld. De waarborgsom van 10% van de koopsom heb je waarschijnlijk niet zomaar klaarliggen. Als je de waarborgsom niet met eigen geld kunt betalen, kun je hiervoor een bankgarantie aanvragen.

Met een bankgarantie geeft de bank aan dat zij garantie geven dat de waarborgsom aan de verkoper betaald wordt, als jij je verplichtingen niet nakomt. Een bankgarantie is een lening bij de bank. Deze lening bedraagt de 10% van de koopsom, zodat je de waarborgsom kunt financieren. Houdt er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn. Het afsluiten van een lening voor de bankgarantie kost geld. Deze kosten bedragen 1% van de bankgarantie. Houdt daar dus rekening mee!

Waarborgsom of bankgarantie

Hoe kan ik een bankgarantie aanvragen?

Kan of wil je jouw spaargeld niet aanspreken voor de waarborgsom, dan kun je een bankgarantie aanvragen. Heb je een hypotheekadviseur, dan kan hij de bankgarantie voor je regelen. Regel je de hypotheek zelf, dan vraag je deze zelf aan bij de bank. Neem hier wel de tijd voor; het kan één tot twee weken duren voor het rond is.

De verkopende partij weet nu dat de bank 10% van de verkoopprijs zal betalen als de koop niet doorgaat. Je tekent hiervoor een overeenkomst met de bank. Moet de bank de waarborgsom betalen, omdat jij je verplichtingen niet nakomt, dan zul jij dit bedrag aan de bank moeten terugbetalen. Je hebt dan dus een schuld bij de bank.

Zijn er kosten verbonden aan een bankgarantie?

Ja, de bank rekent kosten voor het stellen van een bankgarantie. Meestal komen de kosten op 1% van het bedrag waarvoor de bank garant staat. Ook als de koop doorgaat en de bank niets aan de verkopende partij hoeft te betalen. Die 1% van de bankgarantie ben je dus altijd kwijt.

De kosten van een bankgarantie voor het betalen van de waarborgsom zijn fiscaal aftrekbaar. Houdt daar dus rekening mee bij de jaarlijkse belastingaangifte. Benieuwd welke kosten nog meer aftrekbaar zijn? Lees ons artikel over kosten die aftrekbaar zijn bij de aankoop van een woning.

Yes, de koop gaat door! Wat gebeurt er met de bankgarantie?


Is de financiering in de vorm van een hypotheek rond? Dan is het tijd om de akte bij de notaris te tekenen. Maar wat gebeurt er dan met de bankgarantie? Als je zelf de waarborgsom van 10% had overgemaakt naar de notaris, dan wordt dit bedrag van de totale koopsom af gehaald. Heb je een bankgarantie geregeld, dan vind je de 1% kosten hiervoor terug op de nota van de notaris. De notaris verrekent dit weer met de bank.

Bankgarantie bij aankoop huis

Gaat de koop niet door?


Er zijn verschillende redenen waarom de koop niet door kan gaan. Kun jij je beroepen op een geldige reden, dan ben je de verkopende partij niets schuldig. Maar gaat de koop niet door en zijn de ontbindende voorwaarden verlopen, dan heeft de verkoper recht op de bankgarantie. In dat geval heb je een schuld bij de bank, ter waarde van de waarborgsom.

In grote lijnen kunnen de volgende twee scenario’s zich voltrekken:

Ontbindende voorwaarden


Bij het opstellen van het voorlopig koopcontract kan de verkoper aangeven dat hij een waarborgsom vraagt. Als koper kun je voorwaarden opstellen op basis waarvan je zonder betaling van de koop kunt afzien.

Je kunt daarbij denken aan ‘onder voorbehoud van financiering’ of ‘onder voorbehoud van bouwtechnische keuring’. Hier wordt een termijn aan gesteld. Je krijgt bijvoorbeeld een maand de tijd om je hypotheek rond te krijgen.

Gaat de koop van het huis niet door om een reden die is opgenomen in de ontbindende voorwaarden? Dan hoeft de waarborgsom niet betaald te worden.

Je hebt ook nog een bedenktijd. Dit zijn de drie werkdagen na het tekenen van het voorlopig koopcontract. Besluit je binnen deze tijd dat je van de koop wilt afzien, dan kan dit zonder opgaaf van redenen. Je bent de verkopende partij dan ook niets schuldig.

Blijf je als koper in gebreke?


Zijn de ontbindende voorwaarden verlopen, of wil je na de drie dagen bedenktijd om een andere reden van de koop afzien, dan heeft de verkoper recht op de waarborgsom. Je blijft ook in gebreke als je niet komt opdagen als de leveringsakte getekend moet worden bij de notaris, of als je de koopsom niet betaalt.

Heb je de waarborgsom zelf naar de notaris overgemaakt, dan zal deze het bedrag naar de verkopende partij overmaken.

Heb je een bankgarantie? Dan betaalt de bank het bedrag aan de notaris, die het weer aan de verkopers geeft. De bank zet de bankgarantie om in een lening die je zult moeten terugbetalen.

Een bankgarantie: doe je er goed aan?

Twijfel je over het aanvragen van bankgarantie? Of over welke ontbindende voorwaarden je in je voorlopige koopcontract zet? Wil je daadwerkelijk akkoord gaan met alle gestelde voorwaarden die de verkopende partij heeft opgesteld? Bij de aanschaf van een woning komt veel op je af.

Met de hulp en het eerlijke, onafhankelijke advies van de hypotheekadviseurs van Excellent Finance kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken. Wij bieden je een financiële rust garantie, want je wilt geen hypotheek, je wilt een huis! Plan nu een vrijblijvende afspraak met een van onze hypotheekadviseurs.