hypotheek voor starters

Hoe kun je garant staan voor een hypotheek?

Garant staan hypotheek kan voor jou de oplossing zijn als je zelf (nog) niet het inkomen hebt om een hypotheek af te kunnen sluiten. Wanneer iemand garant staat voor je hypotheek is deze persoon hoofdelijk aansprakelijk als jij de kosten niet meer kunt betalen. Dit kunnen bijvoorbeeld je ouders zijn.

Natuurlijk worden er de nodige eisen gesteld aan het garant staan voor een hypotheek. De financiële situatie wordt onderzocht, zowel van jou als de persoon die garant wil staan.

Garant staan hypotheek

Hoe werkt garant staan voor hypotheek?

Je wilt graag een huis kopen, maar je inkomen is nog niet hoog genoeg om een hypotheek af te kunnen sluiten. Je kunt dan iemand vragen garant voor je te staan. Deze persoon moet de hypotheekakte mee ondertekenen en is vanaf dat moment hoofdelijk aansprakelijk. Kun jij, om wat voor reden dan ook, je hypotheek niet meer betalen dan wordt er een beroep gedaan op de persoon die garant voor je staat.

Is de garantstelling na verloop van tijd niet meer nodig, bijvoorbeeld doordat je meer bent gaan verdienen, dan kun je de garantstelling opheffen. Hiervoor dien je een verzoek in bij de geldverstrekker. Daarna ben je zelf verantwoordelijk voor het betalen van je maandlasten.

Hebben bijvoorbeeld je ouders garant gestaan in die periode en hebben zij bij moeten springen dan ziet de belastingdienst dit als een gift. Er is een vrijstellingsgrens, kom je daar bovenuit dan moeten je ouders schenkbelasting betalen over dit bedrag.

NHG Nationale Hypotheek Garantie

Garant staan hypotheek NHG

Een woning kopen met NHG, Nationale Hypotheek Garantie, is ook een vorm van garantstelling. In deze regeling is een vangnet ingebouwd voor als je de hypotheek niet meer kunt betalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je werkloos raakt of je partner komt te overlijden.

De stichting Waarborgfonds Eigen Woning staat op dat moment garant voor je lening. Ze zorgen tijdelijk dat de kosten betaald worden.

Een woning kopen met een (tijdelijk) laag inkomen is niet altijd makkelijk. Met hulp van iemand die garant voor je wil staan is er meer mogelijk.

Overleg met je hypotheekadviseur voor de juiste oplossing.

Vrijblijvende afspraak maken