hypotheekrenteaftrek

Wat is hypotheekrenteaftrek? En wat gebeurt hiermee in de toekomst?

Iedereen heeft het maar over de hypotheekrenteaftrek en hoe de dit het aantrekkelijker maakt om een woning te kopen. Maar wat betekent hypotheekrenteaftrek eigenlijk? En is het wel zo gunstig?

Hypotheekrenteaftrek houdt in dat je de betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. De rente die je betaalt voor je hypotheek is, onder bepaalde voorwaarden, maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar. De overheid heeft deze fiscale regeling in het leven geroepen om het aantrekkelijker te maken een woning te kopen. Want: hoe meer woningen er verkocht worden, hoe beter dat is voor de economie.

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat je, met een eigen woning, minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dat werkt zo:

Elk jaar geef je de inkomsten uit werk en woning aan in box 1. Hier worden ook aftrekposten ingevuld. Na het optellen van het eigenwoningforfait en het aftrekken van de hypotheekrente valt je belastbaar inkomen een stuk lager uit. Daardoor betaal je minder inkomstenbelasting. Dit kan honderden tot soms wel duizenden euro’s per jaar schelen.

Heb ik recht op hypotheekrenteaftrek?

Je hebt niet altijd recht op hypotheekrenteaftrek. Je hypotheek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De regels hiervoor zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Voldoe je niet aan de eisen, of kom je de verplichtingen niet na, dan vervalt je recht op hypotheekrenteaftrek. Zo zijn de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek de enige hypotheekvormen waarbij je recht hebt op hypotheekrenteaftrek.

Enkele regels waaraan je moet voldoen zijn:

  • De hypotheek is bedoeld voor het aankopen, verbeteren of onderhouden van je hoofdverblijf.
  • Je bent verplicht binnen 30 jaar de volledige som terug te betalen.
  • Bij aflossingsvrije hypotheken, afgesloten voor 2013, heb je nog recht op hypotheekrenteaftrek.
  • Verkoop je je woning binnen 3 jaar, dan ben je verplicht de overwaarde te investeren in de nieuwe woning. Zo niet, dan vervalt je recht op aftrek over een deel van je hypotheek.
  • Je hebt maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek

    En zo zijn er meer regels waaraan voldaan moet worden, om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Een hypotheekadviseur kan kijken of jij er wel recht op hebt. Vaak kun je dit zelf ook nagaan in de door jou ingevulde gegevens bij de Belastingdienst. Jaarlijks, bij het invullen van de belastingaangifte, vul je de betaalde rente in. Dit wordt vervolgens van je bruto jaarinkomen gehaald. Het enige wat jij daarvoor hoeft te doen, is het goed nalopen van alle cijfers.

Hoe lang krijg je hypotheekrenteaftrek?

Je mag maximaal 30 jaar lang de betaalde rente over je hypotheek fiscaal aftrekken. Dit is wel onder bepaalde voorwaarden. Hypotheekrenteaftrek geldt bijvoorbeeld niet voor aflossingsvrije hypotheken, enkel voor de annuïtaire en lineaire hypotheek.

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijg ik?

De hypotheekrenteaftrek verschilt per huishouden, want iedereen heeft een andere hypotheekrente (of meerdere, bij meer leningdelen). Daarnaast is je inkomen ook een belangrijke factor om te bepalen hoeveel hypotheekrenteaftrek je krijgt. Hoe meer hypotheekrente je betaalt, hoe meer je mag aftrekken van je bruto jaarloon tijdens het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.

Je hypotheekrenteaftrek berekenen doe je dus niet zo 1, 2, 3. Er zijn online verschillende tools te geven om je een indicatie te geven. Wil je inzicht krijgen in de hypotheekrenteaftrek? Onze financieel adviseurs geven je hier graag meer uitleg over.

Plan een vrijblijvende afspraak in!

Hypotheekrenteaftrek berekenen

Om hypotheekrenteaftrek nauwkeurig te berekenen, moeten huiseigenaren rekening houden met de actuele belastingwetgeving en eventuele recente wijzigingen in tarieven. Daarnaast spelen de hoogte van de hypotheek, de rentepercentages en de looptijd van de lening een rol bij de berekening. Het is verstandig om professioneel advies in te winnen om alle fiscale voordelen volledig te benutten en ervoor te zorgen dat de berekening in lijn is met de geldende regelgeving.

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs. Wij helpen je graag bij het berekenen van je hypotheekrenteaftrek, om jouw netto woonlasten inzichtelijk te maken. Dat draagt bij aan het totale plaatje om financiële rust en vrijheid te behalen.

Hypotheekafrenteaftrek 2023 en 2024

De hypotheekrenteaftrek wordt nu al een tijdje beperkt bij hogere inkomens. Indien jouw inkomen uit werk en woning in 2024 boven de €75.518 ligt (2023: € 73.031 of 2022: € 69.398), zal de aftrek voor de rente en kosten van je eigen woning verminderd worden. Dit wordt veroorzaakt door de 'tariefaanpassing' in de hoogste belastingschijf. Door de aanpassing wordt de hypotheekrenteaftrek in 2024 in de hoogste belastingschijf beperkt tot 36,97%. Hiermee is het aftrektarief gelijk aan de eerste belastingschijf. In 2024 was de aftrek beperkt tot 36,93%.

De tariefaanpassing heeft niet alleen betrekking op de hypotheekrente, maar ook op alle andere aftrekbare kosten met betrekking tot je eigen woning. Dit omvat onder andere periodieke betalingen voor erfpacht en notaris- en advieskosten voor het afsluiten van de hypotheek.

Haal het maximale uit je hypotheekrenteaftrek

Het begrijpen van de complexiteit van hypotheekrenteaftrek is essentieel voor jouw financiële planning en het optimaliseren van je belastingvoordeel. Wil je hulp bij het berekenen van je maximale hypotheekrenteaftrek? Excellent Finance kan je hiermee helpen en ervoor zorgen dat jij alle fiscale voordelen volledig benut en je dus geld bespaart!

Hoe vraag ik hypotheekrenteaftrek aan?

Hypotheekrenteaftrek aanvragen is niet nodig. Bij de jaarlijkse belastingaangifte kun je de door jou betaalde hypotheekrente aangeven. Vervolgens wordt dit bedrag van je bruto jaarsalaris afgetrokken, waardoor je minder belasting over je inkomen betaalt. Als je je jaarlijkse belastingaangifte doet, hoef je niet ook nog apart documenten in te sturen of zelf actie te ondernemen.

Krijg ik hypotheekrenteaftrek per maand of per jaar?

Standaard krijg je je hypotheekrenteaftrek na de jaarlijkse belastingaangifte. Wil je de aftrek van hypotheekrente per maand ontvangen? Dan kun je dit afstemmen met de Belastingdienst. Je krijgt de hypotheekrente teruggave dan de 15e van iedere maand. Houd er rekening mee dat je met je maandelijkse teruggave mogelijk te veel hypotheekrenteaftrek ontvangt en dus aan het einde van het jaar een deel terug moet betalen. Wij raden aan om de hypotheekrenteaftrek per jaar te laten meenemen in de belastingaangifte. Dat voorkomt mogelijk een hoop gedoe.

Geen recht op aftrek hypotheekrente

Er zijn ook situaties waarin je geen recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Wanneer je na 2013 een nieuwe hypotheek(deel) afsluit waarop je niet volledig aflost, mag de hypotheekrente niet afgetrokken worden. Ook voor een tweede huis geldt deze financiële regeling niet. Tenzij je tijdelijk twee huizen bezit doordat je gaat verhuizen voordat de oude woning verkocht is. Of wegens een scheiding. In zulke situaties kan je tijdelijk het recht op aftrek behouden. Ook daar kan een financieel adviseur je bij helpen. Maak daarom vandaag nog een afspraak met de adviseurs van Excellent Finance.

Toekomst van hypotheekrenteaftrek

Bijna ieder jaar ontstaat er in de Nederlandse politiek wel een discussie over de hypotheekrenteaftrek. We krijgen vanuit Europa ook veel kritiek over 'onze' regeling met betrekking tot de aftrek van hypotheekrente. De aftrek maakt hogere hypotheken namelijk mogelijk, waardoor Nederlandse huishoudens relatief hoge hypotheekschulden hebben. De kwetsbaarheid werd duidelijk tijdens de financiële crisis van 2008.

Veel mensen konden hun hypotheek niet meer betalen nadat ze hun baan verloren. De huizenprijzen daalden enorm, wat ertoe leidde dat mensen die hun huizen gedwongen moesten verkopen, niet genoeg geld kregen om de hypotheek terug te betalen. Zij bleven dus met restschulden zitten.

Afschaffing hypotheekrenteaftrek?

Om zulke situaties te voorkomen, neigen sommige politieke partijen naar beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Maatregelen, zoals lagere aftrek voor hoge inkomens en beperking van renteaftrek tot aflossingshypotheken, zijn al genomen.

De geleidelijke afbouw suggereert dat binnen tien jaar concrete plannen voor volledige afschaffing zouden kunnen volgen. Wij adviseren daarom ook om het meeste uit deze regeling te halen voordat het verdwijnt.

Profiteer maximaal van de hypotheekrenteaftrek

Wil je meer weten over de hypotheekrenteaftrek? Wil jij het maximale uit de regeling halen? Neem contact met ons op. Wij adviseren je graag.

Plan een vrijblijvende afspraak in!